Avskrive driftsmidler

Denne artikkelen beskriver hvordan du kjører avskrivninger i systemet.

Før du kan kjøre avskrininger må du beregne hva som skal avskrives hver måned. Dette gjør du inne på driftsmiddelet under Behandling-Beregn avskrivning inne på selve driftsmiddelet.

Konvertere 5

For å kjøre avskrivninger på driftsmidler i systemet går du på Driftsmidler-Behandling-Beregn avskrivning. Når du ikke velger periode har du kun muligheter til å beregne avskrivningene, dvs det samme som vi gjorde i punktet over, bortsett fra at her kan vi gjøre det på mange driftsmidler samtidig.

Konvertering 8

For å kjøre avskrivningene legger du perioden du skal avskrive frem til. Da vil systemet avskrive alle periodene frem til den periodendu har satt.

Sett hake foran de driftsmidlene du ønsker å avskrive, evt avskriv alle ved å trykke på Behandle alle.

konvertere 9

Avskrivningene ser slik ut på driftsmiddelet:

konvertering10