Hvordan finne KlientID i Visma.Net ERP

Denne artikkelen viser hvordan du kan finne klientID i din Visma.Net klient. Dette er blant annet brukt for å autentisere APIet ved bruk av integrasjoner.

Dette krever at brukeren har administrator rettigheter

  1. Velg Admin vinduet
  2. Velg Firma
  3. Hent ID

Dette er en GIF som viser vei.

finne clientID

Admin - > Firmaer:

ADM til firma

Søk opp firmaet du skal finne ID til:

Søk firma

Du finner IDen her ( ved siden av Firma-ID):

FirmaID