Endre budsjett

Du har mulighet til å endre på budsjettet etter at det er oppdatert. Denne artikkelen forklarer hvordan du gjør det.

Gå på Hovedbok-Transaksjoner-Budsjett.

Endre budsjett

Endre på de kolonnene hvor det er feil beløp. Skulle det ikke vært noe tall setter du 0 i beløpsfeltet. Trykk deretter på fordele så fordeler systemet tallene om igjen.

Etter endring av beløp er oppdatert avhukningen fjernet.

Endre budsjett1

Gå deretter inn på Hovedbok-Behandling-Godkjenn budsjett for å oppdatere budsjettet med de nye tallene.

Endre budsjett 2