Endring filteroppsett for Balanse- og resultatrapporter

I Visma.net ERP er det mulig å sette ulike filterinnstillinger på balanserapporter og resultatrapporter. Denne artikkelen forklarer hvordan du setter dette.

Hvordan legge til kontonr på resultatrapport

Gå til Hovedbok > Balanse- og resultatrapporter.

1. Trykk på den rapporten du ønsker å legge til flere filtermuligheter.

2. Trykk deretter på knappen "rediger rapport" øverst i menyen.

3. Velg "kolonnesett", du vil få opp flere alternativer der hvor står forklart hva som er med i malene.

4. Velg "DPLM3" for "Resultatrapport - Periode med kontonr" 

ResRapport1

 

Hvordan legge til andre filterinnstillinger

Under rapportparametre kan du sette filtrering for Fra-til Konto, Kostnadsbærer, firma, periode og kontogruppe. Ønsker du å sette filter på en av disse ved utskrift av rapporten setter du hake foran forespørsel. Markert med rødt.

Trykk deretter på lagre knappen.

 

ARM 2

 

Når du nå skal kjøre ut rapporten vil du se at du har fått nye filterinnstillinger. I dette tilfelle la vi til kostnadsbærere fra og til. OBS, disse er obligatorisk å fylle ut når du har lagret denne innstillingen.

Ønsker du å fjerne igjen innstillingen senere er det bare å trykke på rediger rapport > ta bort hakene, så får du det tilbake til det opprinnelige.

 

ARM 3