Godkjenn Budsjett

For at budsjettet skal bli oppdatert i systemet må det godkjennes.

For å godkjenne budsjettet går du til Hovedbok-Behandling-Godkjenn budsjett

Godkjenn budsjett

Marker de linjene du vil ha oppdatert og trykk oppdater eller trykk oppdater alle for å få alle linjene oppdatert.

Når du etterpå går inn på selve budsjettet vil du se at alle linjene står som oppdatert.

Godkjenn budsjett 2