Hvordan opprette inngående kreditnota i Visma.net ERP

Denne artikkelen viser hvordan du oppretter en inngående kreditnota. Det finnes to ulike fremgangsmåter.

Alternativ 1: Opprette kreditnota ut i fra en eksisterende faktura

Finn fram den eksisterende fakturaen og klikk på Behandlinger > Reverser.

IK1

En inngående kreditnota blir nå opprettet og kopierer informasjonen fra den inngående fakturaen.

Du kan foreta eventuelle endringer, for eksempel på antall og pris.

Klikk på Oppdater for å bokføre.

IK2

Alternativ 2: Opprette kreditnota manuelt

Gå til menyvalget Leverandørreskontro > Inngående faktura > Ny inngående faktura.

Velg Type: Inngående kreditnota.

I dette alternativet må man legge inn fakturainformasjon og varelinjer manuelt.

Klikk på oppdater når kreditnotaen skal bokføres.