Utfør fordeling

For å kjøre fordelingene som skal gjøres utfra fordelingsnøklene gjør du som forklart i denne artikkelen.

Gå på Hovedbok-Behandling-Utfør fordeling

Her ser vi siste bunten som har blitt kjørt med buntkontrollsummen som ligger i feltet for dette.

allokering 6

Etter at fordelingen er kjørt ser vi at dte har kommet på føringer på 3300,- siden forrige hovedboksfordeling.

Hovedboktransaksjonen ser slik ut:

allokering 5

Selve bunten oppdateres ikke automatisk, den kan oppdateres ved å trykke på Oppdater knappen inne på bunten eller på behandling-Oppdater bilag under Hovedbok.

Allokering 8