Kontantrabatt i Visma.net ERP

Denne artikkelen viser hvordan du setter opp kontantrabatt for kunder, men samme fremgangsmåte kan brukes for leverandører.

Start med å opprette en ny betalingsbetingelse for kontantrabatt (kundereskontro > innstillinger > betalingsbetingelser).

I dette eksempelet er forfallsdatoen satt til 14 dager netto, men hvis kunden betaler innen 7 dager vil dem få 10% rabatt på fakturadokumentet.

Under kontantrabattinstillinger setter man derfor tallet 7 på rabattdag og 10 på rabatt %.

KR1

Deretter må du knytte betalingsbetingelsen til gjeldende kunde(r):

KR2

Når fakturaen opprettes vil man se at kontantrabattdato og beløp blir tatt med:

KR3

Dette vil også vises for kunden på selve fakturautskriften:

KR4.

Ved betaling innen forfallsdatoen for kontantrabatt vil systemet ta dette i betraktning:

KR5

Rabattbeløpet vil bli bilagsført mot valgt konto for kontantrabatt (settes på kundekortet).

KR6