Kopiere kolonneoppsett

Kolonnesett kan være nyttig å kopiere dersom du skal lage en ny rapport og ønsker å bruke et kolonnesett som utgangspunkt i en ny rapport. Resultat og balanserapportene er bygget opp av radsett og kolonnesett.

Gå på rapporten som er mest mulig lik den du ønsker å kopiere.

Trykk på rediger rapport.

ARM 4

Etter kolonnen for Kolonnesett ligger rediger knappen. Trykk på denne.

ARM 5

Nå står du inne i selve kolonnesettet. Aldri rediger direkte i et kolonnesett som er standard fra systemet. Trykk istedet på Kopier kolonnesett knappen.

ARM 6

Gi kolonnesettet et navn og trykk på kopier knappen.

ARM 7

Trykk deretter på Lagre og lukk knappen.

ARM 8

Gå deretter ut av rapportredigeringen og svar OK på at endringene ikke skal lagres, ellers lagres det nye kolonnesettet mot originalrapporten.

ARM 9

Du har også mulighetene til å gå rett på Kolonnesettet via Hovedbok-Innstillinger-Kolonnesett

Deretter kopiere denne som forklart over.