Kopiere radsett

Radsett kan være nyttig å kopiere dersom du skal lage en ny rapport og ønsker å bruke et radesett som utgangspunkt i en ny rapport. Resultat og balanserapportene er bygget opp av radsett og kolonnesett.

Gå på rapporten som er mest mulig lik den du ønsker å kopiere.

Trykk på rediger rapport

ARM 4

Etter kolonnen for Radsett ligger rediger knappen. Trykk på denne.

ARM10-1

Nå står du inne i selve kolonnesettet. Aldri rediger direkte i et kolonnesett som er standard fra systemet. Trykk istedet på Kopier kolonnesett knappen.

ARM12

Gi radsettet et navn og trykk på kopier knappen.

ARM13

Trykk deretter på Lagre og lukk knappen.

Gå deretter ut av rapportredigeringen og svar OK på at endringene ikke skal lagres, ellers lagres det nye kolonnesettet mot originalrapporten.

ARM14

Du har også mulighetene til å gå rett på Radsettet via Hovedbok-Innstillinger-Radsett

Deretter kopiere denne som forklart over.