Lagersaldo

Når du oppretter salgsorder vil du i bunn av ordren se en linje med "Beholdning", "Tilgjengelig", "Tilgjengelig for levering" og "Allokert". Denne artikkelen viser når og hvordan disse saldoene endres.

Beholdning : dette er den rene lagersaldoen og forteller deg akkurat hvor mye du har på lager til en hver tid.

Tilgjengelig: Viser hvor mye du har tilgjengelig fratrukket det du har i ordre. Altså Beholdning - åpne ordre.

Tilgjengelig for levering: Viser hvor mange du har tilgjengelig fratrukket leveranser. Altså Beholdning- åpne leveranser

Allokeringer: Denne statusen får du om du bruker allokeringsfunksjonen.

Eksempel:

Gjør mottak på 10 Flasker ( Beholdning = 10, Tilgjengelig = 10, Tilgjengelig for levering = 10)

Oppretter salgsordre på 5 Flasker ( status: Åpen), "Tilgjengelig" endres nå til 5. Beholding og Tilgjengelig for levering er fortsatt 10 fordi vi ikke enda har gjort noen endringer på lageret eller laget en leveranse.

Oppretter leveranse på salgsordre(uten å levere): Leveransen ligger nå som Åpen, "tilgjengelig for levering" reduseres fra 10 til 5.

Bekrefter leveranse: Beholding går fra 10 til 5.

igjennom denne prosessen ser du hvordan lagerstatusene beveger seg bassert på hvor langt i prosessen varen har kommet. "Tilgjengelig" og "Tilgjengelig for leveranse" kan også differensiere om du f.eks. har flere SO opprettet en Leveranser.