Lagervarer og beholdningsendringer

Denne artikkelen viser kort hvordan lagerjusteringer benyttes i visma.Net ERP.

Justeringer ( lagerkorreksjoner) benyttes til å justere mottak eller kostpris på eksisterende mottak- og varelager. Når du lager en justering blir du bedt om å hente opp "kvitteringsnummer", dette er lagerreferanse nummeret på det opprinnelige mottaket du skal justere. Har du for eksempel "funnet" 5 ekstra varer på lager kan du bruke denne funksjonene til å justere varelageret igjennom et eksisterende mottak. Finn helst opp det opprinnelige mottaket og bruk kostprisen som er benyttet på dette når du justerer.

justering

I bildet over ser du hvordan registreringen gjøres. Alle føringene går standard mot 1460 ( dette kommer fra innstillinger på varen) og føres mot konto årsakskoden er satt opp mot - i dette eksempelet får bunten 2.500 debit 1460/kredit 4300

"Antall", "Kostpris" og "Utvidet Kostnad" må også legges inn, eller i hvert fall en kombinasjon av disse. Her må man tenkte over hva som puttes inn, husk at Antall x Kostpris = utvidet kostnad. Legger man på et antall óg en kostpris, vil denne kostprisen legges på de nye varene (uavhengig av hva som var faktisk kost på varen). Legges det kun inn utvidet kostnad vil du justere prisen på hele mottaket. Har du feil kostpris på mottaket, må du med andre ord legge til hele varekosten for dette mottaket i dette feltet for utvidet kost for å endre dette.