Manuelle betalinger i kundereskontro

Denne artikkelen forklarer hvordan du manuelt registrerer betaling på utgående faktura.

Start med å finne frem fakturaen som skal registreres som betalt.

Klikk deretter på Behandlinger > Angi betaling/bruk nota.

Mbuf1

Du vil nå tas over til kundebetalinger, hvor informasjon fra fakturaen blir tatt med.

Sørg for å velge betalingsmetode 4, da denne er åpen for manuelle betalinger.

Sjekk også at valgt betalingskonto stemmer (f.eks. hovedbokskonto 1920).

Eventuelt nedjustere på betalt beløp hvis det er delbetaling.

Klikk på oppdater for å bokføre betalingen.

Mbuf2

Bilaget vil bli ført debet bank / kredit reskontro.

Mbuf3