Opprette Budsjett

Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn budsjett i Visma.net ERP.

Det er flere måter å legge inn budsjetttall i systemet på. Du kan hente inn kontolinjer fra budsjettkonfigurasjon, og deretter legge inn tallene manuelt eller hente tall fra hovedboken. Du kan hente inn budsjetttall fra Excelark. Dersom du har tall i excel ark trenger du ikke lage noen budsjettkonfigurasjon i forkant. Dette står det forklart om i egen artikkel.

Innleggelse budsjetttall på bakgrunn av budsjettkonfigurasjon

Budsjettkonfigurasjon 7

Når du svarer ja på spørsmålet vil alle kontoene hentes inn i budsjettet.

Budsjettkonfigurasjon8

Når du skal legge inn budsjetttallene begynner du med å legge inn totalbeløpet i Beløp feltet. Du kan deretter skrive inn for hver måned i de respektive kolonnene. Dersom du skal ha jevn fordeling hver måned kan du trykke på fordele knappen. Da vil systemet dele opp beløpet i 12 og fordele jevnt over periodene.

Budsjettkonfigurasjon9

Du har også mulighet til å sette hake i feltene for om det skal oppdatere allelinjene i gruppen.

Budsjettkonfigurasjon10

Du har også muligheter til å legge inn tall basert på regnskapstall fra hovedboken for tidligere år.

Da kan du enkelt legge til en prosentvis økning i budsjettet.

Dette gjør du ved å trykke på knappen Hent fra Hovedbok.

Budsjett1

I neste bilde i veiviseren velger du hvilke kontoer og kostnadsbærer dette skal legges inn på.

Budsjett2

I siste punkt på veiviseren velger du om nye kostnadsbærere skal legges til eller ikke.

Budsjett3

Når du trykker på fullfør knappen hentes tallene fra regnskapet inn og legges på 20%

Budsjett 4

Lagre Budsjettet når du er ferdig.

For at budsjetttallene skal bli oppdatert må det godkjennes fra Hovedbok-Behandling-Godkjenn budsjetter. Dette står beskrevet i egen artikkel.