Opprettelse Periodiseringsnøkkel

I Visma net ERP har du muligheter til å periodisere kostnader eller inntekter.

Dette gjør du ved først å lage en periodiseringsnøkkel under modulen periodisering. Ved periodisering av inntekter knytter du nøkkelen på den utgående fakturaen. Nøklene som vises under kundereskontroen har satt opp at de skal periodisere inntekter. I leverandørreskotroen kan du legge til nøkler som er satt opp med at det er kostnader som skal periodiseres.

Opprettelse periodiseringsnøkkel:

Gå på Periodisering-Innstillinger-Periodiseringsnøkkel eller søk direkte på periodiseringnøkkel i søkefeltet øverst.

Periodiseringsnøkkel1

Beskrivelse av feltene:

Periodiseringsnøkkel: Legg inn en beskrivelse på nøkkelen, kun 10 tegn

Beskrivelse: Legg inn en beskrivelse som gjør at det er lett å hente riktig nøkkel

Bokføringsmetode: Her velger du om det skal føres jevnt etter perioder, dager ,eller ved betaling

Bokfør nå% kan du velge en prosentsats som det skal bokføres med en gang dersom du ønsker det.

Start avvik: Dersom periodiseringen skal starte måneden etter legger du inn 1 for antall måneder forskyvning. Ved periodisering tilbake i tid legger du inn antall måneder med - foran, f.eks -1

Forekomster: I dette feltet legger du inn hvor mange ganger det skal periodiseres, f.eks 12 måneder, så legger du inn 12

Kodetypen: Her velger du om det er en inntekt eller en utgift

Bruk periodiseringskontoen fra: Her velger du om denne skal hentes fra varen eller fra denne nøkkelen (Periodiseringskode).

Kombiner Periodiseringskostnads..: Her kan man sette opp hvor de ulike kombinasjonene av kostnadsbærer skal hentes fra. Valgene er Periodiseringsnøkkel (standard), Ansatt, Vare, Leverandørlokasjon

Periodiseringskonto: Her legges balansekontoen det skal periodiseres mot.

Kostnadsbærer periodisering: Her legges det inn en standard kostnadsbærer som føringen går mot. Dersom dette vil variere mot denne nøkkelen, kan du sette hake i feltet Kopier kostnadsbærer fra kosnadsbærer for salg/utgift.

Tidsplan: på innstillingene for tidsplanen setter du opp om det skal kjøre hver periode, og om det skal kjøres i starten på regnskapsperioden, på en fast dag, eller i slutten av regnskapsperioden.

Når disse innstillingene er satt er nøkkelen klar for bruk og kan hentes opp på inngående faktura og kreditnota bildet dersom kodetypen er valgt til å være utgifter. Og utgående faktura og kreditnota dersom kodetypen er valgt til inntekter.