Diverse rapporter i hovedbok

Her finner vi forskjellige rapporter med forskjellige oppsett.

Saldolister

 

Rapportnavn: Hovedbokssaldo (GL63200S) 

Finnes under: Meny - Hovedbok - Rapporter

Denne gir IB, UB og debet/kredit for en konkret periode (f.eks 02-2019). 

GL63200SMeny

Rapportnavn: Hovedbokssaldo med eksterne koder (GL63201S)

Finnes under: Meny - Hovedbok - [Vis hele menyen] - Rapporter

Denne gir IB, UB og debet/kredit for en periodeintervall (f.eks 01-2019 - 02-2019)

GL63201SMeny

Bilagsjournal/Posteringsjournal

 

Rapportnavn: Transaksjonsjournal (GL63302S)

Finnes under: Meny - Hovedbok - [Vis hele menyen] - Rapporter

Denne viser bilagene sortert etter periode. 

transaksjonsjournal

Rapportnavn: Kontospesifikasjon (GL63301S)

Finnes under: Meny - Hovedbok - [Vis hele menyen] - Rapporter

Denne gir en oversikt over føringene per konto. 

kontospesifikasjon