Reversere inngående kreditnota

Denne artikkelen viser hvordan du reverserer en inngående kreditnota.

Start med å finne fram den feilaktige kreditnotaen.

For å spare tid kan du kopiere informasjonen fra kreditnotaen.

KIK1

Opprett et nytt bilag (klikk på pluss-knappen), men velg Type: Oppjustering.

Lim inn informasjonen fra kreditnotaen.

KIK2

OBS! Sørg for at avgiftskoden er lik som på kreditnotaen, slik at MVA blir reversert.

Klikk på oppdater for å bokføre oppjusteringen (kredit reskontro / debet utgiftskonto og mva).

KIK3

Til slutt oppretter man en leverandørbetaling hvor oppjusteringen matches mot kreditnotaen.

KIK4

Begge dokumentene vil få status Avsluttet og inngående kreditnota er reversert.