Reversere utgående kreditnota

Har du laget en utgående kreditnota feil kan du reversere denne på en enkel måte.

Gå på Kundereskontro-Transaksjoner-Utgående faktura

Gå på fanen for kreditnotaer og søk opp den kreditnotaen du skal reveresere.

Klikk inn på kreditnotaen. Gå deretter på Behandlinger-reverser

Er kreditnotaen åpen, dvs den er ikke lukket mot en annen post kan du bruke det øverste valget, Reverser og bruk på nota.

Reverser kreditnota

Etter at du har trykket på reverser blir det opprettet en debetnota. Når denne er oppdatert er bilaget avsluttet.

reverser kreditnota1

Dersom du skal reversere et bilag som har status avsluttet er ikke valget Reverser og bruk på nota tilgjengelig. Du må da trykke på Reverser knappen istedet.

Reverser kreditnota3

Etter å ha trykket på Reverser blir det opprettet en debetnota. Etter oppdatering får denne status Åpen og kan linkes mot en kreditnota eller betaling.

reverser kreditnota4