Reversere/slette et driftsmiddel

Dersom det ikke er kjørt noen avskrivninger på et driftsmiddel kan det slettes. Dersom det er kjørt avskrivninger kan man reversere driftsmiddelet.

Er det ikke kjørt noen avskrivninger kan driftsmiddelet slettes ved hjelp av sletteknappen som vist på bildet.

Driftsmiddel 16

Har det derimot blitt kjørt avskrivninger kan man reversere disse fra selve driftsmiddelet under Behandling-Reverser

Driftsmidler 17

Alle avskrivninger på driftsmiddelet blir reversert og Driftsmiddelet får status reversert. Det er nå ikke mulig å gjøre noe mer med dette driftsmiddelet.

Driftsmidler18