Samlefakturering av salgsordre i Visma.net ERP

Denne artikkelen viser hvordan du oppretter en samlefaktura av flere salgsordre til en og samme kunde.

Start med å fjerne avhukingen på Fakturer separat på ordretypen SO (salgsordre).

Dette gjøres ved å gå til menyvalget: Salg > Innstillinger > Ordretyper > SO.

Merk: Dette er en generell innstilling som gjelder for alle kunder; ikke mulig å sette som standard på hver enkelt kunde.

Samle1

Etter man har bekreftet leveranse på salgsordrene, kan man plukke de salgsordrene som skal klargjøres på én faktura.

Gå til: Salg > Behandling > Behandle ordrer / behandle leveranser > Velg behandling: Klargjør faktura > Velg gjeldende salgsordrer (til en og samme kunde) > Behandle.

Samle2

Den utgående fakturaen vil se slik ut:

Samle3