Splitte driftsmiddel

Ønsker du å splitte opp et driftsmiddel i to kan dette gjøres som forklart under.

Splitting av driftsmiddelet kan gjøres enten fra selve driftsmiddelet under Behandling-Del opp eller det kan gjøres fra hovedmenyen på driftsmidler under Behandling-Splitt opp.

Driftsmidler 19

Legg inn Kostnaden som skal gjøres om til et nytt driftsmiddel, legg inn antall 1.

Dersom driftsmiddelet ikke er avskret frem til perioden for splitting kan du huke av for Avskriv før splitt. Da vil systemet avskrive frem til denne perioden.

Driftsmidler 20

Når feltene er ferdig utfyllt trykker du på del opp knappen øverst i bildet.

Du har nå fått laget et nytt driftsmiddel.

Driftsmidler 21

Driftsmiddlet har fått navnet fra det opprinnelige driftsmiddlet i tillegg til teksten splitting fra driftsmiddlenummeret. Denne beskrivelsen kan endres.

Etter at driftsmiddelet er opprettet må det beregnes avskrivning via Behandling-Beregn avskrivning.