Valutajustering

På slutten av måneden har man behov for å se hva ubetalte poster på kundereskontro og leverandørreskontro i valuta vil være utfra dagens kurs. Dette er særlig viktig dersom man har mange valutatransaksjoner og det er store valutasvingninger.

Selve valutatapet/gevinsten beregnes automatisk i systemet når du får innbetaling eller gjør utbetalinger.

I systemet har du muligheter til å få beregnet urealisert tap/vinning for kunder og leverandører.

Når du kjører en valutajustering for kunder og leverandører i systemet vil haken for automatisk reversering i neste periode komme på. Da vil systemet kjøre posteringen tilbake måneden etterpå.

Dette vil skje den 1 påfølgende måned.

Valutajusteringen gjøres normalt en av de siste dagene i måneden.

For å kjøre en valutajustering går du på Valutabehandling-Behandling- Valutajustering kunde eller Valutajustering leverandør. Prosedyren er det samme for kunder og leverandører.

Fyll inn de øverste feltene hvor du legger inn Periode, Valutadato.,Valuta og en Beskrivelse.

valutajustering 1

Nå henter systemet opp saldoen som er i denne valutaen per dato som er oppgitt. Deretter beregnes det differansen i forhold til kurs ved opprettelsestidspunkt mot kursen som er i systemet ved revalueringsdato.Man får da beregnet agio tap eller vinning utfra svingningene som har vært gjennom måneden. Denne differansen blir postert i regnskapet når du trykker på revaluer knappen øverst i knapperaden.

Hovedbokstransaksjonen som blir postert med en gang ser slik ut:

valutajustering2

Reverseringen som har blitt gjort perioden etterpå ser slik ut:

Valutajustering 3