Valutajustering hovedbok

Valutajusteringen som kjøres på hovedbok har ingen automatisk reversering i perioden etterpå. Her er det penger man allerede har på konto. Dette er realisert tap eller vinning.

I eksempelet under vises et eksempel på en internføring mellom to kontoer i bankstyring som vil være et av grunnlagene for valutajusteringen.

valutajustering 4

Gå på Valutabehandling-Behandling-Valutajustering Hovedbok

Fyll inn Periode, Dato, Valuta og Beskrivelse.

Systemet henter opp saldo for transaksjoner mot Eurokonto siden forrige valutajustering.

Differansen som ligger i nest siste kolonne blir postert som agio gevinst i hovedboken.

valutajustering 6

Hovedbokstransaksjonen ser slik ut, og den blir automatisk oppdatert:

Valutajustering 7