Hvordan opprette en ny betalingskonto?

Denne artikkelen viser hvordan du oppretter en betalingskonto og hvordan valgene dine her bestemmer når den dukker opp i systemet.

Hva gjør du?

  • Lage hovedbokskonto
  • Sette innstilligner på hovedbokskonto
  • Opprette betalingskonto
  • Eksempel

For å legge til betalingskonto må du først legge til en ny hovedbokskonto i hovedboken, under «kontoplan»

1

Sett instillingen for kontoen. Disse kan i stor grad være lik som de i samme kontogruppe. Lager du f.eks. en konto i 1900 serien legger du til kontogruppe 190, osv. Siden kontoen skal bli en betalingskonto må du også angi en valuta – normalt NOK. Skal du betale i andre valuta bruker du annen valuta (EUR, DKK, USD, etc)

Lagre kontoen før du forlater kontoplanen.

2

Deretter går du til «betalingskontoer» (bruk søkefeltet så dukker den opp raskt)

Trykk på «+»

3

Skriv inn numeret på betalingskontoen i «betalingskonto» feltet deretter henter du opp kontoen du laget og velger den i «konto» feltet:

4

Videre må du legge til betalingsmetoder, dette bestemmer når kontoen vil være synlig:

5

Eksempel:

Legger du f.eks. bare til betalingsmetode 2:

6

Vil denne kontoen kun være synslig når du velger betalingsmetode 2 på betalignen:

7
  • her har jeg valgt betalingsmetode 1 på betalingen - kontoen vises derfor ikke.

Kontoene som vises har alle lagt til betaligsmetode 1 på seg – som du ser kommer ikke konto 1935 opp her (enda)

Legger til betalingsmetode 1 på betalingskontoen (1935):

8

Nå har vil kontoen dukke opp også når betalingsmetode 1 er valgt:

9