Hvordan sjekke datafelter og tabeller?

Denne artikkelen viser hvordan du kan se felt datafelter og tabeller i Visma Net. Dette er første steget når du skal editere forespørsler og rapporter.

Det første du burde gjøre når du skal arbeide med rapporter er å sette på "Customizer" og "DashboardDesigner". Denne avkryssningen lar deg se hva alle feltene i systemet heter og hvilken tabell disse hentes fra.

Avkryssningen finner du her:

1

2

Velg brukeren din:

Finn bruker

Huk deretter av for "Customizer" og "DashboardDeisigner"

Avkryssninger

Lagre innstillingene og logg inn og ut av Visma Net.

Når du nå navigerer inn på en forespørsel vil du se at du har fått et nytt valg øverst i høyre hjørnet:

Tillpasning

Denne nye knappen lar deg navigere direkte inn på forespørselen om du står i en forespøresel, klikker du på "rediger generell forespørsel" vil du komme rett inn redigeringsviduet til forespørselen.

Står du i et vindu hvor du har muligheten til å registrerer informasjon vil du få et litt annet alternativ, dette lar deg se hva feltet i registreringen heter i tabellene. Trykk på "inspect element"( eller klkk CTR+ALt+Click) og klikk deretter på et felt i registreringen.

Inspect elemet

Visningen under viser hvilken tabell (ArInvoice) og datafelt (ExtReference) feltet "Ekstern Ref." feltet

Fakturabildet Inspect elemet

Dette fungerer i alle visninger hvor det finnes data, du kan bruke funksjonen til å lete opp felter på kundekort, transaksjoner for faktura, osv.