Menykonfigurasjon i visma.Net ERP

Denne artikkelen vi ser hvordan du kan konfigurerer menystrukturen i Visma.Net ERP.

Krever admin tilgang

I Finans og logistikk modulen kan du selv velge hvilke moduler som skal være synlige og hvilke vinduer i disse modulene som skal vises først. Du kan med dette konfigurere ganske mye, for eksempel etter hva forskjellige kolleger jobber med.

  • Det første du kan gjøre er å feste de modulene du bruker til sidemenyen (kundereskontro, lager, salg, osv.) med knappenål symbolet øverst til høyre.
  • Du finner også igjen alle menyvalgene under "flere valg" nederst i menyvisningen.
Konfigurerer meny 1

(Dette er en GIF som automatisk spilles på repeat, er den for liten kan du bruke "ctrl + scroll" -scroll med musa- for å zoome inn i browseren)

Om dette ikke er nok kan du også konfigurere hver enkelt modul ved å bruke "rediger meny" helt nederst i bildet. Disclaimer: Her kan du potensielt fjerne visningene så vær oppmerksom på hva du gjør, det anbefales at dette gjøres i samarbeid med konsulent eller Visma.Net ansvarlig internt fordi dette kan være opphav til mye merarbeid om menyvalg blir slettet eller redigert uforståelige.

Redigerer meny