Visma.Net ERP: Hvordan matche varemottak mot flere faktura?

Problemstilling: vi har gjort varemottak og får to faktura for dette mottaket.

Om du ikke vet hvordan du kobler varemottak mot faktura, se egen artikkel for dette.

I mitt eksempel har jeg et mottak på 400 varer og mottar i ettertid 2 fakturaer for 200 av varene på hver. Hva gjør jeg?

  1. Åpne fane med varemottaket
  2. Koble varemottaket mot faktura
  3. endre antallet på fakturalinjene så det samsvarer med antallet på faktura
  4. Oppdater faktura

Varemottak med mottatt antall 400

1

Kobler varemottak mot faktura og endrer antallet på linjene. Sjekk at antallet på linjene stemmer med antallet på faktura og oppdater faktura.

2

Går du tilbake på varemottaket ditt nå (oppfrisk bildet først) under faktureringdetaljer og videre på feltet med "ikke-fakturert saldo" vil du se at denne er redusert tilsvarende beløpet på fakturaen du koblet.

3

Så lenge det er en rest på dette mottaket vil det være mulig å koble flere faktura fra samme leverandør til dette. Dette gjøres på samme måte som illustrert over.