Hvordan matche faktura mot betaling i Visma.Net ERP

Denne artikkelen viser hvordan du manuelt matcher en faktura mot et betalingsbilag.

Normalt brukes "behandle inngående betalinger" funksjonen ( les mer om dette her ) Her kommer alle betalingene igjennom Autopay og finner (somregel) en fakturamatch, så du bare kan oppdatere matchen med et klikk:

matche innbetaling mot faktura

Manuell matching

Om du ikke skal bruke denne funksjonen for å registrere bilaget, registrerer du bilaget fra "kundebetalinger" bildet. Her velges kunden og videre hvor mye som er betalt, du kan også hente opp faktura på linjene og matche bilaget mot denne.

Skriv inn beløpet i "betalt beløp" feltet og oppdater bilaget, det blir nå registret som en innbetaling på kunden.

betaling

Velg en faktura å matche mot på linjene. Fakturabeløpet blir da redusert tilsvarende summen på betalingsbilaget.

betaling med faktura

Oppdater bilaget igjen for å fullføre matchingen. Er beløpet på betalingen likt som beløpet på fakturaen vil fakturaen også lukkes og få status "avsluttet".

I mitt eksempel har jeg redusert fakturasaldo med 400kr, fakturaen har derfor fortsatt status "åpen" i påvente av en ny innbetaling, eller kreditnota. (se egen artikkel for matching mot kreditnota)

faktura med betaling

/Magnus