Kredittgrense i Visma.Net ERP

Denne artikkelen tar for seg hvordan du setter en kredittsperre / kredittlimit på kunder, og hvordan systemet håndterer dette.

Kredittgrenser er grenser for hvor mye kreditt du vil gi dine kunder. Dette kan være en overordnet grense for alle kunder, eller det kan av ulike årsaker være satt en grense på en enkelt kunde eller en gruppe med kunder.

innstillingene for kredittgrenser finner du på kundekortet ( kunder - Generell informasjon). Her kan du velge å enten sette en limit i kronebeløp, en limit på kredit om gitt antall dager på forrige kreditt er overskredet, eller en kombinasjon av disse.

Dette eksempelet tar for seg kredittgrense som ett fast beløp på kunden.

Setter først en kredittgrense på 10.000 kr på kunden.

Kundebilde

Siden ordrebeløpet er større enn kredittgrensen blir avkryssingen for Kredittsperre automatisk satt på. Det kommer også en gul varseltrekant som forteller at kredittgrensen du har satt på kunden er overskredet.

Ordrebilde

Kredittsperre

Siden varseltrekanten er gul kan du ta vekk denne haken ved å klikke på den. Du kan da velge å levere ordren, systemet gir deg kun en påminnelse om at grensen er overskredet.

Varseltrekanten som varsler om at kredittgrensen er overskredet vil fortsatt være der. Dette gjelder også for faktura, er fakturaen opprettet direkte fra kundereskontro (under finans) vil du ikke kunne fjerne denne haken uten å fjerne hele kredittsperren på kunde:

Faktura

Kommer fakturaen imidlertid fra logistikkmodulen finnes muligheten til å fjerne denne haken og oppdatere fakturaen:

Faktura log

Hvor ligger ordren i massebehandling og automatikk?

Under "Behandle ordre" bildet har du et alternativ som heter "opphev kreditsperre" hvor du kan bruke samme logikk som du vanligvis gjør når du massebehandler leveranser, til å fjerne flere kredittsperrer samtidig.

Behandle ordre 1

Så lenge denne avkryssingen er på vil ordren kun ligge her, du vil ikke kunne opprette leveranse på ordren før haken "kredittsperre" på ordren er tatt vekk. Ved å markere ordre i dette bildet og klikke "behandle" vil haken forsvinne og ordrene vil kunne behandles som normalt.