Regenerer kundesaldo visma.net ERP

Denne artikkelen viser hvordan du bruker funksjonen "regenerer kundesaldo" og når det kan være aktuelt å bruke den.

Først: Det må ikke legges inn eller redigeres data i systemet når denne funksjonen kjører. Denne funksjonen oppdaterer tabellene i systemet og skal ikke brukes uten at du har en god grunn til å tro at noe er feil i tabellene.

Funksjonen kan blant annen brukes om det er regnet feil beløp på en faktura mot et betalingsbilag, om et betalingsbilag er låst på en faktura uten at du får slettet det, eller om det finnes bilag som ikke blir registrert på riktig kunde - osv. generelt når det er noe som henger, og det ikke er mulig å løse opp dette fra visningene (f.eks. fakturabildet). Dette er en rutine som "rydder bak gardinene" i systemet, det er derfor viktig at du ikke registrerer data når denne pågår.

Rutinene finner du under kundereskontro - > behandlinger - > regenerer kundesaldo

meny til regenerer kundesaldo

Hent opp kunden du skal regenerer saldo for

regenerer kundesaldo

Her er det viktig at du markerer den kunden du skal regenerer saldo for og trykker "Behandle". For en kunde tar dette normalt 10-20 sekunder. Om du av en eller annen grunn kommer bort på "behandle alle" vil denne kunne stå i opp til flere timer ( avhengig av hvor mange kunder dere har i din klient), det er da viktig at det ikke registreres ny data i systemet før denne rutinen er kjørt ferdig.

Merk og behandle