Visma Net ERP: "skriv ut faktura" feiler

Kunder som benytter prosjekter kan få feilmeldingen "an unhandled exception has occurred in the function 'moveNext.' Please see the trace log for more details." i utgående fakturabildet når de prøver å skrive ut faktura.

  • Når kommer feilmeldingen
  • Hvordan får jeg skrevet ut faktura med denne feilmeldingen?
  • Hvorfor kommer feilmeldingen?

Feilmeldingen dukker opp i utgående fakturabilde.

1

Du kan hente opp den samme rapporten som vanligvis hentes opp ved ved å klikke på "rapporter" i fakturabildet ved å gjøre følgende:

Velg "maler for oppsett"

2

Er fakturamottakeren norsk bruker du "Faktura - norsk", for utenlandske kunder benyttes "Faktura - Engelsk" blanketten.

3

Hent opp bilagsnummeret

4

Trykk kjør rapport - så vil du få PDF versjonen av fakturaen på skjermen.

5

Feilmeldingen kommer grunnet en bug i prosjektmodulen.

Buggen har gjort at standardblanketten på prosjekter er blitt satt feil, dette kan du rette ved å gå inn her:

Gå inn på prosjektet tilhørende faktura og klikk deg videre inn på blankettstyring fanen. Står det " 64.10.00 " refereres det til feil rapport, derfor klarer ikke systemer å hente opp skriv ut rapporten fra utgående faktura bildet.

6

Ser du her heter "faktura - norsk" rapporten 64.10.4s.

7

Hent derfor opp denne fra linjene under "prosjekter - blankettstyring" og legg den til på linjene:

10

Sett også på "aktiv" haken så vil du kunne bruke "skriv ut funksjonen" fra fakturabildet igjen.

8