Returordre (RM) i Visma.net ERP

Denne artikkelen viser hvordan du behandler returordre i Visma.net ERP: Returordre (RM) - retur for erstatning og utsendelse av ny kreditnota og faktura.

Returordre kan brukes når kunden returnerer varer og mottar andre varer, eller varer med høyere/lavere pris, i retur. Det utstedes kreditnota for returen og faktura for ny leveranse.

Her kan man også opprette RM-ordren på de samme tre måtene som for retur for kredit (RC), enten ved kopiering av opprinnelig ordre, hente opprinnelig faktura eller registrere manuelt.

1. Lag en ny returordre (ordretype: RM) med en av fremgangsmåtene nevnt ovenfor.

2. Varen som er returnert må være merket på varelinjen med Behandling = "Mottak".

3. Opprett først mottak av returvaren.

RM1

4. Bekreft leveranse og deretter oppdater varelager.

RM2

5. Gå tilbake til returordren (RM).

6. Legg merke til at "Fullført"-knappen på returvarene er huket av. Legg også merke til at det nå har kommet en ny varelinje med behandling "Uttak". Erstatningsvarene kan nå endres ved å bytte til annen vare med annen pris.

RM3

7. Følg deretter vanlig rutine for levering av varer (Behandlinger > Opprett leveranse). Husk å oppdatere varelager etter bekreftelse av leveranse.

8. Til slutt kan du klargjøre faktura på begge leveransene:

Kreditnota for mottaket (returvare):

RM4

Faktura for uttaket (ny vare):

RM5

Merk: Varelageret er nå oppdatert med retur av den ene varen til lokasjon 2 for returvarer (standard oppsett). Ny vare er tatt ut av lageret, samt kreditnota og faktura er opprettet.