Status side Visma.net

Opplever du feilmeldinger i systemet eller du får ikke logget på Visma.net kan du sjekke statussiden til Visma for å se om det er nedetid på systemet eller noen av tjenestene knyttet til Visma.net.

Her er en link til statussiden til Visma: https://status.visma.com/