Banktransaksjonsregler

Du har mulighet til å lage regler i Behandle inngående betalinger og i Behandle banktransaksjonsbildet. Dette kan du gjøre dersom posten som skal opprettes skal føres mot en hovedbokskonto ikke mot reskontro.

Når du skal lage en banktransaksjonsregel er det best om du gjør dette direkte fra behandle inngående betalinger eller behandle banktransakjsonsbilde.

Etter at banktransaksjonsregelen er laget kan du finne den igjen under Bankstyring-Registre-banktransaksjonsregler.

Du kan lage regler basert på tekst, beløp eller kontonummer fra bank.

Når du har en post du ønsker å lage en regel påsetter du først hake på opprett og trykker deretter på lag regel.

Behandle banktranssaksjon

Her er det laget en regel for innbetalinger fra  Stripe :

 

Banktransaksjonsregel

Gi regelen navn eller et nummer og en beskrivelse.

En del felter hentes inn fra transaksjonen i forrige bilde. Den sier om det er et mottak eller et uttak.

Sett inn riktig betalingskonto som regelen skal brukes for.

I beskrivelsesfeltet skal det kun ligge den beskrivelsen som alltid vil gjenta seg.

Dersom det på posten ligger mange tall etter beskrivelsen som vil variere fra gang til gang så fjerner du disse og legger inn tegnet * istedet. Sett hake på Bruk jokertegn.

Bankkontonummeret hentes fra posten.

Dersom det er beløp det skal lages regel på så kan du velge under Modus for matching av beløp hvilket beløp det skal gjelde for eller at det er mellom et intervall av beløp.

Øverst til høyre velger du om det skal opprettes et bilag eller om posten skal skjules.

Hvis det skal opprettes en post må det legges til en posteringstype, konto og kostnadsbærer.

Skal det beregnes mva på posten så må du legge til sone og avgiftskode.

Det vil da se slik ut i Inngående betalingsbildet. Hvilken Regel som er brukt vil stå i bildet.

behandle banktransaksjoner 2

 

Når du neste gang får inn en betaling fra stripe kan du trykke på Automatisk avstemming og systemet vil hente denne regelen på disse transakjsonene.