Bestillingsforslag min/maks grenser

Denne artikkelen viser hvordan man kan legge inn min/max grenser, hvor det skal genereres en innkjøpsordre ut i fra bestillingsforslaget

 

Det første man gjør er å  definere min og maks grense på varekortet:

6

Bestillingsforslagsprofil = Settes til "01" som er standard for "innkjøp"
Sesongvariasjon = Settes til "01" som er standard for "ingen sesong"
Kilde = Settes til "Innkjøp" slik at det genereres vanlig innkjøpsordre
Metode = Settes til "Min./Maks."
Gjenbestillingspunkt = Legg inn MIN grense
Maks. antall = Legg inn MAKS grenseEtter at man har satt min/maks grenser, og evt. forhåndsdefinert leverandør, på varekortet så er man klar å klargjøre bestillingsforslag (under Lager).

Start med å sette filtrering på hode-nivå og klikk "Klargjør":

1

Man får da frem gjeldende varer iht. filtreringen. I dette eksempelet har vi en vare med 1 stk på lager og min/maks grense på 5 og 20 stk. Vi får derfor forslag til å kjøpe inn 19 stk ("foreslått bestilt" kan også justeres opp eller ned etter eget ønske):

2

 

Vi markerer varen(e) som det skal lages innkjøpsordre på, og klikker "Behandle" (eventuelt klikk "Behandle alle" hvis man skal ta alt som ligger i listen):

3

Vi går deretter til menyvalget "Opprett innkjøpsordrer" (under Kjøp), hvor man ser alle varene som det har blitt klargjort bestillingsforslag på (plantype = IN replenishment), men som det ikke har blitt opprettet innkjøpsordre på enda.

Vi får frem leverandøren som eventuelt er forhåndsdefinert på varekortet, men kan også settes/endres i kolonnen "Leverandør" på varelinjen.


Ønsker man å samle flere varelinjer på én innkjøpsordre, så markeres de som har samme leverandør og behandles:

4

 

Det vil da opprettes en innkjøpsordre som kan viderebehandles på vanlig måte:

5