Driftsmiddel som ikke skal avskrives før etter en stund

Vi har et driftsmiddel som ble tatt i bruk fra 1. Mai, men det skal ikke avskrives før fra 1. September. Mai - September skal avskrives som en total post i September, og deretter skal mnd beløp avskrives fortløpende. Hvordan registrere driftsmiddelet

Dette står forklart her: Driftsmiddel som ikke skal avskrives før etter en stund