Føre tollfaktura

I Financial er det en egen leverandør som skal brukes for å føre tollfakturaen som dere får via altinn.

Leverandøren som skal brukes for å føre tollfaktura har nummer 49998 og heter Tollvesenet innførsels mva (Altinn). Denne er koblet mot en sone som gjør at det blir riktig på avgiftsoppgaven når føringen gjøres som vist i denne artikkelen.

Ved føring av denne fakturaen bør det brukes kontoer som brukes for SAF-T rapportering. Disse ligger ikke inne som standard kontoer i kontoplanen i Financial så de bør opprettes der først.

Disse opprettes ved å gå på Hovedbok-Vedlikehold-Kontoplan

 

Saf-t kontoer

Når du skal legge inn tolldeklarasjonen går du på Leverandørreskontro-Transaksjoner-Inngående Faktura

Legg inn riktig dato og periode slik at det kommer med på riktig mva oppgave.

Hent opp toll leverandøren.

Legg inn linjer for de ulike mva satsene med avgiftskode og deretter legger du inn motkonto på linjen under i minus. Selve fakturaen skal kun ligge med Avgiftspliktig grunnlag ikke med noe utestående beløp for den legger seg som avsluttet når den oppdateres.

avgifter tollfaktura

Dette kommer med på punkt 81 og 81R og på punkt 83 og 83R på avgiftsoppgaven. Kontrollen på dette ser du under fanen Avgiftsdetaljer. Du kan dra inn tolldeklarasjonen som vedlegg på denne fakturaen via drag and drop eller ved å gå på filer øverst til høyre.

avgifter tollfaktura2

Selve fakturaen går i null siden det er motpost til linjene. Det er da bare avgiftsoppgaven som blir påvirket med mva grunnlag og avgift.

Når fakturaen er oppdatert ved at du trykker på oppdater knappen kan du bruke denne som mal

for senere føringer.