Føring bilag i bankstyring

Denne artikkelen forklarer hvordan du fører bilag uten mva i bankstyring.

Under Bankstyring og transaksjoner har du mulighet til å føre bilag mot bankkonto og andre kontoer som er laget som betalingskontoer. Denne modulen bruker du på føringer som f.eks utlegg som ikke skal på kundereskontro eller leverandørreskontro, på bilag utenom disse modulene som det skal mva på, eller kasseoppgjør.

Noen felter er markert med rødt. Dette er obligatoriske felt som må fylles ut.

Disse feltene er Betalingskonto, Posteringstype, Motkonto og Kostnadsbærer motkonto.

I tillegg bør du fylle inn feltene for Transaksjonsdato, Beskrivelse og Beløp.

I dette bildet tenker du ikke på om det er kredit eller debet føring.

Dette styres fra Posteringstypen som sier om dette er en innbetaling eller en utbetaling.

Velger du Innbetaling så vil det påvirke utgående mva om du bruker en posteringstype som håndterer det. Betalingskontoen vil bli debitert om posteringstypen er innbetaling.

Velger du Utbetaling vil det påvirke inngående mva om du bruker en posteringstype som håndterer mva. Betalingskontoen vil bli kreditert om posteringstypen er utbetaling.

transaksjoner

Det ligger en del standard betalingskontoer i systemet. Det kan opprettes flere ved behov.

 

Transaksjoner 2

Posteringstypene styrer om det er innbetaling eller utbetaling. Det er også lurt å opprette egne posteringstyper som du trenger for å spare tid under føring.

Etter at bilaget er ført trykker du på oppdater knappen.

Etter oppdatering kan du se bilaget i hovedboken ved å gå inn på bunten.

 

bunten