Føring hovedbokstransaksjoner

Her fører man bilag som ikke har med reskontro å gjøre, i utgangspunktet heller ikke bankbilag. Det er kun føringer av rene hovedbokstransaksjoner. Det kan være korrigeringer, lønnsbilag , årsoppgjørsposteringer og rene føringer mellom kontoer.

  • Gå til Hovedbok Transaksjoner-Hovedbokstransaksjoner.
  • Trykk på pluss knappen for å få et nytt bilag.
  • Velg dato/periode
  • Poster og konter bilaget med beskrivelse.
  • Legg inn debet og kredit beløp og sørg for at bilaget balanserer.
  • Bruk «drag and drop» for å legge inn et skannet dokument på bilaget som et filvedlegg.
  • Oppdater

Hovedbokstransaksjoner