Føringer som skjer i logistikken

Denne artikkelen forklarer litt rundt hordan bilagsføringen skjer i logistikkmodulen.

Standardkontier som benyttes hvis de ikke overstyres er:

1460 Lagerverdi

2961 Varer mottatt, faktura ikke mottatt

1790 Varer levert, ikke fakturert (Denne brukes for å få kost i samme periode som inntekt, hvis dette ikke er satt opp i systemet påvirkes kostnadskonto i stedet 4XXX)

4410 Varekostnad

4490 Beholdningsendring (Brukes ved manuelle uttak og varetelling, lageruttak, manuelle korreksjoner   Da posteres det Debet 1460, debet 4490)

Standard lagerverdiprinsipp er FIFO (Først inn Først ut)

Konto 1790 (varer levert ikke fakturert) benyttes for å kunne få varekost og inntekt i samme periode utfra fakturert dato/periode. Kost og inntekt bokføres samtidig når en faktura Oppdateres og får status Åpen.

 

Dette skjer i logistikken:

 

Innkjøp

Først lages det innkjøpsordre(Kjøp-Transaksjoner-Innkjøpsordre). Her skjer det ingen postering i regnskapet.

 

Varemottak ( Kjøp-transaksjoner-Varemottak):

Kredit 2961

Debet 1460

 

Koble faktura mot Varemottak (Leverandørreskonrro-Inngående faktura))

Kosten er lik på faktura som på varemottak:

Debet 2961                                                                                            

Debet mva konto om det er mva

Kredit 2400

 

Bruk rapporten som ligger her for avstemming av varer som er mottatt men ikke matchet mot faktura: Kjøp- Rapporter-Periodiseringssammendrag for varemottak

 

SALG

 

Salgsordre: (Salg-Transaksjoner-Salgsordre)

Her skjer det ingen postering.

 

Leveranse: Salg-transaksjoner-Leveranse

Debet: 1790

Kredit: 1460

 

 

Faktura opprettes: (en linje per vare for 3XXX, 4XXX og 1790 konto med link til varen også)

Debet: 1500

Kredit: 3XXX

Kredit 1790 (varekost)

Debet : 4XXX

Kredit: 27XX

 

Ulike Scenarioer som påvirker kontoføringen:

 

 INNKJØP

 

 

1.Varemottak og faktura har ulik pris:

 1. Varen koster mer eller mindre enn det som varemottaket sier.

Høyere pris:

Varemottaket er på 100,- Fakturaen er på 110,-

En automatisk lagerkorreksjon skjer i logistikken når du trykker oppdater på fakturaen som er koblet mot mottaket. (Lager-Juseringer)

Her blir det ført:

Kredit 2961   10,-

Debet 1460   10,-

 

Selve fakturaen oppdateres og føringen her blir:

Debet 2961: 110,-

Debet evt mva I dette tilfelle ingen.

Kredit 2400 110,-

 

Lavere pris:

Varemottak er på 100,- Faktura er på 90,-

En automatisk lagerkorreksjon skjer i logistikken når du trykker oppdater på fakturaen som er koblet mot mottaket. (Lager-Juseringer)

Her blir det ført:

Debet 2961   10,-

Kredit 1460   10,-

 

Faktura:

Debet 2961 : 90,-

Kredit 2400: 90,-

 

 

2.

Ved avstemming er det et stort beløp på 2961

Grunnen til dette er mest sannsynlig at det er varemottak som ikke er matchet mot faktura.

Bruk rapporten som ligger her for avstemming av varer som er mottatt men ikke matchet mot fakturat: Kjøp- Rapporter-Periodiseringssammendrag for varemottak

 

Slik gjøres korrigering når varemottak ikke er matchet mot inngående faktura da den opprinnelige IF er direkte kostnadsført mot kont 4xxx (eller en annen konto som motkonto til 2400 leverandørreskontro)

 1. Opprett fiktiv inngående faktura på leverandør
 2. Klikk Legg til varemottak
 3. Huk av alle varemottak som skal matches (de som tidligere er blitt ført direkte mot en annen konto)
 4. Legg inn ny linje når alle varemottak er lagt til med -1 i Antall og totalsummen som er kommet på grunnlag av alle varemottak og Kontokolonnen settes til konten hvor den opprinnelig kosten ble ført.
 5. Oppdater og 2961 er utlignet samt kostkonto er utlignet. Varekosten kommer så fra varer som er levert og fakturert(Oppdatert)

Eksempel på IF hvor varemottak er lagt til og linje for å trekke ut kosten fra kostnadskonto

Bilde4

   

SALG

 

Det er 2 årsaker til at konto 1790 blir liggende igjen med verdi på slutten av en mnd.

1: Varer er levert men det er ikke opprettet faktura som er oppdatert (status Åpen).

Oversikt på leveranser som er levert, men ikke fakturert finner man ved å gå til Meny – Salg – Behandlinger- Behandle leveranser. Sett Behandling til Klargjør faktura. Alle leveranser her har laget føring på D1790 for varekost og K1460 og den reelle verdien utfra FIFO.

2: Faktura er opprettet men ikke oppdatert (faktura ligger da i status Balansert) Oppdater faktura og 1790 tømmes mot kostnadskonto.

 

Slik fungerer utsatt kostnadsføring i Visma.net:

 1. Innkjøpsordre opprettes (ingen kontoføringer)
 2. Varer ankommer lager: Varemottak opprettes og Oppdateres (kontoføring D1460 Lagerverdi og K2961 varer mottatt faktura ikke mottatt)
 3. Inngående faktura: Varemottak knyttes til IF med Legg til varemottak og oppdateres (konto D2400 leverandørreskontro og D2961 varer mottatt faktura ikke mottatt)

Når vare får salg:

 1. Salgsordre opprettes (ingen konto føringer)
 2. Leveranse opprettes: Bekreftes/oppdateres med lageruttak (Kontoføring av varekost: K1460 Lagerverdi og D1790 Varer levert ikke fakturert)
 3. Faktura opprettes: (Status Balansert: Ingen konto føringer).
 4. Faktura Oppdateres: (Status Åpen: kontoføring D1500 kundereskontro , K3xxx salgsinntekter , K1790 varer levert ikke fakturert , D4xxx varekost og 2xxx mva konto)

 

NB! Konsekvens av å direkte kostnadsføre inngående faktura er dobbel kost på kostnadskonto. Først har man ført inn kost til 4xxx deretter selges/leveres/faktureres varer som igjen fører kost til kostnadskonto 4xxx