Feilmelding ved fakturering av direkteleveringer

Denne artikkelen viser til feilmeldinger som kan oppstå hvis det er forskjeller mellom salgsordre og innkjøpsordre i en direktelevering

Feilmeldingene som kan oppstå i sammenheng med dette er: 

"Enkelte direkteleveringslinjer i innkjøpordre er ikke knyttet til salgsordrelinjer. Bruk sporing for nærmere opplysninger."


Eller:

"Salgsordren mangler linjer for direktelevering som er lagt til på relaterte innkjøpsorder (xxxxxx). For å klargjøre fakturaen, må du enten åpne salgsordre på nytt og legge til de manglende linjene eller opprette en ny salgsordre hvor du legger til de manglende linjene fra innkjøspordren."


Se vismas artikkel som tar for seg problemet og løsningene: 

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Feilmelding-ved-fakturering-av-salgsordre-knyttet-til/ta-p/201509