Lagerallokeringsdetaljer

Lagerallokeringsdetaljer gir en oversiktlig/informasjon om antall på lager, tilgjengelighet og fordeling på ordre. I tillegg vises også hvor langt i behandling.

I denne artikkelen i Visma Community vises det hvordan feltene i forespørselsbildet Lagerallokeringsdetaljer oppdateres:

community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Foresporsel-Lagerallokeringsdetaljer/ta-p/30280