Hvordan få oversikt i inngående fakturaer

I denne artikkelen skal vi presentere en nyttig side for oversikt over fakturastatus.

Mange synes det er utfordrende å få god oversikt over de ulike statusene deres inngående fakturaer har. Da kan side "Fakturaoversikt" være fornuftig å bruke.

Fakturaoversikt finner du under Leverandørreskontro - Forespørsler - Vis hele menyen -  Fakturaoversikt. 

Som vi ser av bildet under kan vi få oversikt over godkjenningstatus samtidig som dokumentstatus. Dette gjør at det blir enklere å få oversikt over fakturaer som ikke er bokført, slik at vi til en hver tid kan ha et oppdatert regnskap. 

Screenshot 2021-05-14 at 15.59.02

På denne siden kan man også klikke seg inn for å se hvilke fakturaer som tilhører hvilken status. Trykk da på tallene under "Dokumenter" for å videre oversikt, og åpne de aktuelle bilagene.