Innleggelse driftsmiddel manuelt

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan legge inn et driftsmiddel manuelt.

 

Du kan enten legge inn driftsmidler via denne funksjonen eller via Konverter innkjøp til Driftsmiddel ,  det er den enkleste måte å gjøre det på, med minst mulig tastetrykk.

 

Utgangspunktet for opprettelse av driftsmiddelet er i dette tilfelle en inngående faktura.

Driftmiddel1

Gå deretter på Driftsmidler-Registre-Driftsmiddel

Fyll inn feltene markert med gult

 

Driftsmiddel2

Trykk deretter Lagre knappen.

Driftsmiddel 3

Fjern haken på vent og trykk Lagre

Driftsmiddel4

Trykk deretter på Fanen Avstemming

Tast inn kontoen du har brukt på fakturaen, i dette tilfellet er det konto 6800.

Fjern evt kostnadsbærer for å få frem alt. Finn den posteringen som er selve fakturaen.

Sett på en hake på denne linjen og trykk på Behandle knappen.

Driftsmiddel 5

Trykk deretter Lagre på selve driftsmiddelet.

Når dette er gjort er ikke avstemt saldo 0.

Driftsmidler 8

Det har skjedd en postering hvor 1130 går i balanse og føringer er flyttet fra kontorrekvisita konto 6800 til Driftsmiddelkonto 1280.

Driftsmiddel 9