Konsolidering av kundesaldo

Det er mulig å konsolidere kundesaldo på kunder som man ønsker å matche poster på tvers av kundenummer. Da vil det være mulig å gjøre dette fra et kundekort. Dersom det er kunder som betaler på tvers av kundeforhold vil dette være relevant

Her er en oversikt over 3 kunder i en testklient.

Kundekonsolidering

Lag en av kundene som Hovedforbindelsen hvor alle postene skal vises på.

Gå inn på de andre kundenumrene, gå inn å fanen Faktureringsinnstillinger og legg til overordnet konto. Sett hake på Konsolider saldo til hovedforbindelsen, og behandle åpne poster fra hovedforbindelsen, dersom du ønsker at poster fra alle skal matches på Hovedforbindelsen.

Trykk deretter på Lagre knappen.

kundekonsolidering 1

Inne på kundeinformasjon (Kundereskontro-Forespørsel-Kundeinformasjon) vil det se slik ut:

Dersom du fjerner haken for Inkluder tilknyttede forbindelsesnummer så får du se info for bare det ene kundenummeret som er satt i filteret.

I dette tilfellet er det for eksempel betalt inn 7500,-  og 6520,-på kundenummer 10092 og kundenummer 10090 som egentlig hører til kunde 10091. Siden vi har satt opp at vi kan matche poster på tvers av disse kundene kan vi gjøre det herfra. Betaling på 13750,-er betaling for de to fakturaene. OBS! Det er viktig at betalingene er lagt inn på kunde 1 hvis det skal matches siden dette er hovedforbindelse.

Kundekonsolidering 3

Trykk inn på betalingen. Matche mot riktige poster. Trykk deretter oppdater.

Kundekonsolidering5

Når du senere ønsker å ta ut åpen post rapport på disse postene kan du for eksempelgå på Kundereskontro-Rapporter-Transaksjonsliste per kunde. Sett hake på konsolider data etter overordnet konto. Da vil du få opp alle samlet. Kundekonsolidering 6