Korrigering mva uten å gå på enkeltbilag

Denne artikkelen forklarer hvordan du korrigerer mva som er feil uten at du korrigerer det på enkeltbilag

Gå på Bankstyring-Transaksjoner-Transaksjoner

1. Korrigering utgående mva

OBS!!

Når det gjelder utgående mva som har blitt feil i forbindelse med fakturering så må fakturaen krediteres og lages på nytt med riktig mva.

 

Legg til betalingskonto. Så lenge Bruttobeløpet markert med gult er 0 så posteres det et nullbeløp på denne kontoen. 

Legg til Posteringstype 13

På linjen under du beløpet i pluss dersom du ønsker at det skal inn på mva oppgaven med avgiftskode og minus samme beløp og konto uten avgiftskode

Korrigering mva utgående

Sjekk også gjerne under fanen avgiftsdetaljer. Dersom du ser at det er minus på mva så vil det trekkes fra på mva oppgaven.

Denne føringen vil se slik ut i hovedboken og det vil vises på mva oppgaven for den terminen du har registrert dato på bilaget.

testutgåendemva

Du bør også legge ved et filvedlegg som viser hvilke bilag du har korrigert mva for.

2. Korrigering inngående mva

Legg til betalingskonto. Så lenge Bruttobeløpet markert med gult er 0 så posteres det et nullbeløp på denne kontoen. 

Legg til Posteringstype 14

På linjen under legger du inn beløpet i pluss dersom du ønsker at det skal inn på mva oppgaven med avgiftskode og minus samme beløp og konto uten avgiftskode

Korreksjon inngående mva

Denne føringen vil se slik ut i hovedboken og det vil vises på mva oppgaven for den terminen du har registrert dato på bilaget.

test7

Du bør også legge ved et filvedlegg som viser hvilke bilag du har korrigert mva for.