Guide: Navigasjon i Financials

I denne artikkelen finner du en guide for ulike navigeringsmetoder i Visma.net Financials

Navigasjon

Via Søkeknappen

Arbeidsområder

Oppbygging

Navigering i dataene

Listevisning

Endre kolonneoppsett

Søk i data

Filter / Sortering

Hurtigtaster

 

Navigasjon

Via Søkeknappen

Via søkeknappen øverst i bildet kan du søke på Menyer, Transaksjoner og registre og Filer. Når du taster inn et søkeord i det øverste feltet vil du få opp valg om du skal finne dette under disse valgene. Klikk på det du skal finne. Du kan søke på nummer og bokstaver, så for eksempel kundenummer eller fakturanummer vil komme opp under Transaksjoner og registre.

Screenshot 2021-03-30 at 10.51.09

Arbeidsområder

Arbeidsområder viser de modulene som er lagt til.

Ved å trykke på Flere valg har du muligheter til å legge til flere arbeidsområder

Screenshot 2021-03-30 at 10.54.12


Trykker du på tegnestiften legger arbeidsområdet seg fast under Arbeidsområde.

Screenshot 2021-03-30 at 10.55.26


Under Arbeidsområdene har du en hurtigmeny som kommer opp når du går inn på en modul.

Ønsker du å se alt som ligger under menyentrykker du på knappen nederst som viser hele menyen.

Screenshot 2021-03-30 at 10.56.35

Du har muligheter til å legge til menyer fra hele menyen til hurtigmenyen ved å trykke på innstillingsikonet øverst til høyre.

Screenshot 2021-03-30 at 10.57.42

Sett en hake foran de funksjonene du ønsker skal vises.Deretter trykker du på AVSLUTT knappen for å lagre endringene.

Screenshot 2021-03-30 at 10.59.19Oppbygning

Alle moduler inneholder følgende undermenyer på høyre side.

 • Transaksjoner: Her foregår registrering av data, vedlikehold av oppsett for registreringsrutiner samt forespørsler for spørring på registrerte data innenfor modulen.
 • Behandling: består av rutiner for videre behandling av registrerte data, oppsett av regelmessighet samt avslutningsrutiner. På de aller fleste rutinene under behandling kan det settes opp tidsplaner som gjør behandlingen for deg.
 • Forespørsler: Her ligger det forhåndsdefinerte forepørsler som kan kjøres ut til Excel og det er mange muligheter for filtreringer
 • Rapporter: består av PDF utskrifter eller Excel generering av rapporter fra den aktuelle modulen.
 • Innstillinger: består av generelt oppsett av de ulike modulene om hvordan man vil ha systemet til å fungere.

 

Navigering i dataene


Screenshot 2021-03-30 at 11.08.35

 

Screenshot 2021-03-30 at 11.09.43                      Lagre

Screenshot 2021-03-30 at 11.10.54                       Avbryt

 

Screenshot 2021-03-30 at 11.11.01                        Ny

 

Screenshot 2021-03-30 at 11.11.08                  Kopier / Lim inn

Screenshot 2021-03-30 at 11.11.15                         Slett

Screenshot 2021-03-30 at 11.11.21                        Gå til første

 

Screenshot 2021-03-30 at 11.11.27                          Gå til forrige

Screenshot 2021-03-30 at 11.11.31                          Gå til neste

 

Screenshot 2021-03-30 at 11.11.40                           Gå til siste

 

Screenshot 2021-03-30 at 11.11.47                     Oppdater

 

Screenshot 2021-03-30 at 11.11.52        Du kan velge forskjellige behandlinger utfra valgt skjermbilde

 

Screenshot 2021-03-30 at 11.11.58       Du kan velge forskjellige forespørsler utfra valgt skjermbilde

 

Screenshot 2021-03-30 at 11.12.05             Du kan velge forskjellige rapporter utfra valgt skjermbilde

 
 

Listevisning

Når du navigerer deg inn på en funksjon, for eksempel Transaksjoner-Utgående faktura kommer du rett inn i et listevisningsbilde.

Her vises alt som er registrert i systemet med ulike listevisninger, for eksempel fakturaer, kreditnotaer osv. Du har mulighet til å lage nye visninger ved å trykke på Filterinnstillingsknappen markert med rødt under. Du klikker deg inn på fakturaene ved å trykke på nummeret registrert med blått. Skal du registrere en ny faktura trykker du på + knappen.

Screenshot 2021-03-30 at 11.21.37

           

Endre kolonneoppsett

Med kolonnekonfigurasjon kan man endre oppsett i hvert bilde man er inne på. Dette er veldig praktisk i forbindelse med registrering og visning av skjermbilder. Det vil bli mer oversiktlig om man kun har informasjonen man trenger i bildet. Her bør man bruke litt tid på å gjøre seg kjent og tilpasse etter behov.

Kolonneoppsett finnes i alle bilder som viser en tabell med resultat eller hvor man kan registrere. Et lite ikon i starten på hver linje

Screenshot 2021-03-30 at 11.22.50

 1. Klikk på kolonnekonfigurasjon og du får opp tilgjengelige felter til venstre og valgte kolonner til høyre.

 2. Velg eller fjern felter ved hjelp av pilene mellom feltene.

 3. Bestem rekkefølge på feltene ved å bruke pilene til høyre i bildet.

 4. Klikk «Lagre» for å beholde innstillingen. Velger du «OK» beholdes innstillingen kun til du går ut av skjermbildet.

«Avbryt» avbryter din endring.

Screenshot 2021-03-30 at 11.24.24

Søk i data

 1. For å søke i data trykk på søkeikonet. Du får da opp et nytt vindu hvor du fyller ut søkedataene dine.
 2. Alternativt kan du begynne å skrive inn i søkefeltet. Alle forekomster som har søkeordet i navnet, kommer frem (for eksempel kundenavn, kontonavn osv). Nøkkelverdi kan tastes direkte i søkefeltet, navnet vil da komme opp når man taster «enter».

Screenshot 2021-03-30 at 11.26.10


Filter / Sortering

I mange av skjermbildene vil du kunne sortere og filtrere dataene som skal vises. Det gjør du ved å trykke på den kolonnen som du vil sortere / filtrere på. Du får opp et vindu som fyller ut etter eget ønske.

Screenshot 2021-03-30 at 11.30.27

Du kan enten sortere stigende eller synkende. Dersom du filtrere data skriver du det ønskede i tekstboksen og huker av "Er lik, inneholder osv."

        

Hurtigtaster

Utfra hvilken nettleser som benyttes kan du benytte hurtigtaster. Dersom du setter muspekeren over en knapp, vil du få se hvilken hurtigtast kombinasjon du kan benytte dersom det er tilordnet.

Screenshot 2021-03-30 at 11.31.22
 

Tast                                                              Beskrivelse


Esc                                                                   Avbryt


Ctrl+Insert                                                    Legg til en ny rad


Ctrl+Delete                                                   Slett


Ctrl+S                                                            Lagre


Ctrl+Page Up                                               Gå til første rad


Page Up                                                        Gå til forrige rad


Page Down                                                   Gå til neste rad


Ctrl+Page Down                                         Gå til siste rad


Ctrl+W                                                         Lukke vindu eller fane


Ctrl+C                                                          Kopiere merket innhold i et felt


Ctrl+V                                                          Limer inn kopiert verdi


Tab                                                               Gå til neste kolonne


Shift+Tab                                                    Gå til forrige kolonne


Pil taster                                                       Flytte en celle opp, ned, venstre, høyre


Home                                                            Gå til første kolonne på aktuell rad


End                                                               Gå til siste kolonne på aktuell rad


Ctrl+Home                                                  Gå til første rad i samme kolonne


Ctrl+End                                                      Gå til siste rad i samme kolonne


Page Down                                                  Gå til neste rad i samme kolonne


Page Up                                                       Gå til forrige rad i samme kolonne


Shift+F                                                         Filtrer data i en tabell


F5                                                                  Oppfrisk data I skjermbilde


Dobbel-klikk under siste rad                   Sett inn en ny rad


Enter eller F2                                              Bytt til editing modus


F3                                                                   Åpne søk I en kolonne