Redusere verdien på et driftsmiddel

I løpet av levetiden til et driftsmiddel, kan det av og til være nødvendig å redusere verdien eller behandle en kreditnota for å redusere avskrivningsgrunnlaget. Denne artikkelen forklarer hvordan det gjøres.

Når du skal redusere verdien på driftsmiddelet vil dette være basert på en kreditnota eller en innbetaling( eks dersom driftsmiddelet har fått statlig  støtte etc) . Om denne reduksjonen er ført som betaling eller kreditnota så må det uansett føres mot driftsmidelkontoen som driftsmiddelet ligger mot.

Redusere avskrivingsgrunnlaget
I skjermbildet Driftsmidler ( ScreenId=FA3030PL ), velg det aktuelle driftsmiddelet
Gå til fliken for Avstemming og registrer:
Avstemmingstype: Fradrag
(NB: driftsmiddelet må være avstemt, før du får tilgang til fradrag)
Konto: som ble brukt når kreditnota ble registrert.
Kostnadsbærer
Trans.dato for kreditnota

Velg hvilken linje som du skal behandle. I kolonnen for Valgt beløp, legger du inn hele eller
deler av beløpet på kreditnotaen som skal redusere anskaffelseskostnaden.

 

Driftsmiddelreduksjon

Gå til fliken for Saldo.
Gjeldende kostpris har blitt redusert, i forhold til Oppr. inntakskost.

 

Driftsmiddelreduksjon2

Skjermbilde Beregn avskrivning ( ScreenId=FA502000 ) ( se under )
Velg aktuelt driftsmiddel ved å hake av rett linje.
Til periode: hvor langt vil man behandle.Når du skal redusere verdien på driftsmiddelet vil dette være basert på en kreditnota eller en innbetaling( eks dersom driftsmiddelet har fått statlig  støtte etc) . Om denne reduksjonen er ført som betaling eller kreditnota så må det uansett føres mot driftsmidelkontoen som driftsmiddelet ligger mot.
Behandling: velg enten Beregn eller Avskriv
Velger man Avskriv, blir det både beregnet og avskrevet i en kjøring.

 

Driftsmiddelreduksjon 3

Skjermbilde Beregn avskrivning ( ScreenId=FA502000 ) ( se under )
Velg aktuelt driftsmiddel ved å hake av rett linje.
Til periode: hvor langt vil man behandle.
Behandling: velg enten Beregn eller Avskriv
Velger man Avskriv, blir det både beregnet og avskrevet i en kjøring.
Trykk så Behandle, se under

Driftsmiddelreduksjon4

Sjekk så driftsmiddelet igjen, at Beregnet / Avskrevet har blitt rett.
Skjermbilde ( ScreenId=FA303000 )

Redusere driftsmiddel 5