Refusjon sykepenger

Denne artikkelen omhandler refusjon av sykepenger fra Nav

Når firmaet mottar refusjon fra NAV (sykepenger, feriepenger av sykepenger, omsorgspenger) så må dette registreres slik at firmaet får redusert arbeidsgiveravgiften. Denne artikkelen forklarer hvordan dette håndteres via lønnskjøring:

Refusjon sykepenger arbeidsgiveravgift

Når betalingen fra Nav kommer så kommer denne inn via Behandle betalinger. Bankstyring-Transaksjoner-Behandle banktransaksjoner Her føres betalingen mot konto 5800