Registrere foreldrepermisjon i Calendar

Denne artikkelen viser hvordan du registrerer foreldrepermisjon i Visma.net

  1. Gå til Calendar og klikk på den datoen du skal registrere permisjonen
  2. Velg “Annet fravær”, deretter velger du kode: foreldrepermisjon 
  3. Velg periode, og deretter dekningsgrad 80% eller 100%

  4.  Klikk “Lagre” for å gjennomføre registreringen.